КЛИЕНТ: Төбеарал Ойл ЖШС

КЛИЕНТ: ТөбеаралОйл ЖШС

Кезеңі: Қазан, 2016 – бүгінге дейін

Мұнай кен орны: Төбеарал мұнай кен орны, Атырау облысы, Қазақстан

Жұмыс көлемі: Төбеарал кен орнындағы өнімді жер қабатының мұнайберуін арттыру мақсатында инновациялық технологияларды қолдану, соның ішінде суландыруды едәуір азайту, ағуды оқшаулау, цементті тасты қалпына келтіру, мұнай ұңғымаларының орташа тәуліктік өндірімділігін арттыру.

Саны: 42 ұңғыма

Нәтижелері: Сәтті аяқталған жоба

КЛИЕНТ: Төбеарал Ойл ЖШС

КЛИЕНТ: ТөбеаралОйл ЖШС

Кезеңі: Қазан, 2016 – бүгінге дейін

Мұнай кен орны: Төбеарал мұнай кен орны, Атырау облысы, Қазақстан

Жұмыс көлемі: Төбеарал кен орнындағы өнімді жер қабатының мұнайберуін арттыру мақсатында инновациялық технологияларды қолдану, соның ішінде суландыруды едәуір азайту, ағуды оқшаулау, цементті тасты қалпына келтіру, мұнай ұңғымаларының орташа тәуліктік өндірімділігін арттыру.

Саны: 42 ұңғыма

Нәтижелері: Сәтті аяқталған жоба

КЛИЕНТ: Төбеарал Ойл ЖШС

КЛИЕНТ: ТөбеаралОйл ЖШС

Кезеңі: Қазан, 2016 – бүгінге дейін

Мұнай кен орны: Төбеарал мұнай кен орны, Атырау облысы, Қазақстан

Жұмыс көлемі: Төбеарал кен орнындағы өнімді жер қабатының мұнайберуін арттыру мақсатында инновациялық технологияларды қолдану, соның ішінде суландыруды едәуір азайту, ағуды оқшаулау, цементті тасты қалпына келтіру, мұнай ұңғымаларының орташа тәуліктік өндірімділігін арттыру.

Саны: 42 ұңғыма

Нәтижелері: Сәтті аяқталған жоба