КЛИЕНТ: “Ембімұнайгаз” АҚ

КЛИЕНТ: “Ембімұнайгаз” АҚ

Кезеңі: 2015–2016

Жұмыс көлемі: Мұнайберуді арттыру бойынша жобаны орындау(эксперименталдық тест)

Саны: 12 ұңғыма

Нәтижесі: Сәтті аяқталған жоба

КЛИЕНТ: “Ембімұнайгаз” АҚ

КЛИЕНТ: “Ембімұнайгаз” АҚ

Кезеңі: 2015–2016

Жұмыс көлемі: Мұнайберуді арттыру бойынша жобаны орындау(эксперименталдық тест)

Саны: 12 ұңғыма

Нәтижесі: Сәтті аяқталған жоба

КЛИЕНТ: “Ембімұнайгаз” АҚ

КЛИЕНТ: “Ембімұнайгаз” АҚ

Кезеңі: 2015–2016

Жұмыс көлемі: Мұнайберуді арттыру бойынша жобаны орындау(эксперименталдық тест)

Саны: 12 ұңғыма

Нәтижесі: Сәтті аяқталған жоба