Жоба детальдары

Мақсаты

Жобаның негізгі міндеттері – ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу, №109, №105 and №101 ұңғымаларының жаңа интервалын цементтеу және перфорациялау, Қазақстан, Атырау облысы, «Октябрьское» кен орны

Атқарылған жұмыс

Caspian Oil Services Management Incorporation Kazakhstan компаниясы ұңғыманы геофизикалық зерттеу және мәліметтерді талдап беруден бастап нақты жағдайларға тәуелді ұңғыманың күрделі жөндеуіне дейінгі жұмыстарды толық атқарды. Клиентке ұңғыманы тегін геофизикалық зерттеу ұсынылды. Орнатылған ұңғыманың мәліметтерін жазу үшін Sondex жоғары технологиялық құрылғысы қолданылды. Нәтижесінде клиентке жөндеу және оқшаулау жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ ұңғымаларды үшінші рет қалпына келтіруге кеңес берілді.

Нәтижелер

Жоба детальдары

Мақсаты

Жобаның негізгі міндеттері – ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу, №109, №105 and №101 ұңғымаларының жаңа интервалын цементтеу және перфорациялау, Қазақстан, Атырау облысы, «Октябрьское» кен орны

Атқарылған жұмыс

Caspian Oil Services Management Incorporation Kazakhstan компаниясы ұңғыманы геофизикалық зерттеу және мәліметтерді талдап беруден бастап нақты жағдайларға тәуелді ұңғыманың күрделі жөндеуіне дейінгі жұмыстарды толық атқарды. Клиентке ұңғыманы тегін геофизикалық зерттеу ұсынылды. Орнатылған ұңғыманың мәліметтерін жазу үшін Sondex жоғары технологиялық құрылғысы қолданылды. Нәтижесінде клиентке жөндеу және оқшаулау жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ ұңғымаларды үшінші рет қалпына келтіруге кеңес берілді.

Нәтижелер

Жоба детальдары

Мақсаты

Жобаның негізгі міндеттері – ұңғыманың техникалық жағдайын зерттеу, №109, №105 and №101 ұңғымаларының жаңа интервалын цементтеу және перфорациялау, Қазақстан, Атырау облысы, «Октябрьское» кен орны

Атқарылған жұмыс

Caspian Oil Services Management Incorporation Kazakhstan компаниясы ұңғыманы геофизикалық зерттеу және мәліметтерді талдап беруден бастап нақты жағдайларға тәуелді ұңғыманың күрделі жөндеуіне дейінгі жұмыстарды толық атқарды. Клиентке ұңғыманы тегін геофизикалық зерттеу ұсынылды. Орнатылған ұңғыманың мәліметтерін жазу үшін Sondex жоғары технологиялық құрылғысы қолданылды. Нәтижесінде клиентке жөндеу және оқшаулау жұмыстарын жүргізуге, сондай-ақ ұңғымаларды үшінші рет қалпына келтіруге кеңес берілді.

Нәтижелер